Author: admin

Metodyka należytej staranności w VAT

Metodyka należytej staranności w VAT

Zagadnienie należytej staranności pełni bardzo ważną rolę na gruncie podatku od towarów i usług. Jednocześnie ocena zachowania tej staranności może budzić wiele wątpliwości. To…

Twój e – PIT przez Profil Zaufany

Twój e – PIT przez Profil Zaufany

Za pomocą usługi Twój e- PIT podatnicy mają możliwość skontrolowania swoich zeznań podatkowych przygotowanych przez Urząd Skarbowy. Aby szybko i bez problemu skorzystać…

Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT

Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT

Przeliczanie faktur w walutach obcych na polskie złote nierzadko wiąże się z wieloma wątpliwościami. Dotyczą one m.in. tego, jakie kursy należy zastosować. Kurs dla celów…

Nowa Ordynacja Podatkowa

Nowa Ordynacja Podatkowa

Ministerstwo Finansów dokonało modyfikacji projektu Nowej Ordynacji Podatkowej. Proponowane zmiany cechuje zasada 3xP oznaczająca przyjazny, przejrzysty i prosty system podatkowy. NOP – szczegóły zmian Pod nazwą…

Split payment a odwrotne obciążenie

Split payment a odwrotne obciążenie

W planach jest, aby mechanizm podzielonej płatności był obowiązkiem każdego czynnego podatnika podatku VAT. Póki co płatność ta jest dobrowolna, a jej wprowadzanie następuje…

Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o

Wynagrodzenie wspólnika spółki z o.o.

Decyzja o wyborze najodpowiedniejszej formy otrzymania wynagrodzenia przez wspólnika spółki z o.o.…

Nowe regulacje a przestępczość podatkowa

Nowe regulacje a przestępczość podatkowa

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii…