Author: admin

Metodyka należytej staranności w VAT

Metodyka należytej staranności w VAT

Zagadnienie należytej staranności pełni bardzo ważną rolę na gruncie podatku od towarów i usług. Jednocześnie ocena zachowania tej staranności może budzić wiele wątpliwości. To…