Cetegory: VAT

26 lt. Metodyka należytej staranności w VAT

Zagadnienie należytej staranności pełni bardzo ważną rolę na gruncie podatku od towarów i usług. Jednocześnie ocena zachowania tej staranności może budzić wiele wątpliwości. To…

02 lt. Przeliczanie faktur w walutach obcych dla celów VAT

Przeliczanie faktur w walutach obcych na polskie złote nierzadko wiąże się z wieloma wątpliwościami. Dotyczą one m.in. tego, jakie kursy należy zastosować. Kurs dla celów…

22 styczeń Split payment a odwrotne obciążenie

W planach jest, aby mechanizm podzielonej płatności był obowiązkiem każdego czynnego podatnika podatku VAT. Póki co płatność ta jest dobrowolna, a jej wprowadzanie następuje…

28 listopad Imprezy okolicznościowe w firmie a VAT

Przedsiębiorcy często organizują dla swoich pracowników i kontrahentów imprezy okolicznościowe. Chcą w tej…

22 listopad Rejestracja do celów VAT wstecz - z datą wcześniejszą

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z wykonywaniem wielu obowiązków, wśród których istotną rolę pełni…

15 listopad Najem mieszkania a VAT

W przypadku najmu oraz dzierżawy nieruchomości należy liczyć się z opodatkowaniem podatkiem VAT. Stawka podatkowa wynosi wówczas 23%. Jeżeli chodzi natomiast o wynajem mieszkań…

28 październik Brak zasadności zwrotu VAT – skutki

Podatek VAT należy odliczyć od każdej transakcji obejmującej towary oraz usługi. Bywają sytuacje,…