O nas

O FIRMIE

ICC CHR specjalizuje się w kompleksowej obsłudze kadrowo – płacowej oraz finansowo – księgowej podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski. Naszymi Klientami są firmy z kapitałem polskim i zagranicznym, o różnorodnych profilach działalności: handlowej, usługowej, produkcyjnej, transportowej. Świadczymy usługi zarówno dla spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, jak również przedsiębiorców działających jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Nasz zespół tworzą profesjonaliści z długoletnim, popartym sukcesami doświadczeniem zawodowym. Wszyscy pracowali na stanowiskach menedżerskich w obszarze kadr i płac oraz finansów i księgowości w dużych, międzynarodowych organizacjach o profilu produkcyjnym i usługowym. W oparciu o tak bogatą praktykę zapewniamy naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie.

Niezależnie od doświadczenia, nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości i doskonaleniem standardów obsługi, tak aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom i indywidualnym oczekiwaniom naszych Klientów.

kadry i płace łowicz bhp

CERTYFIKATY

certyfikat księgowy

(kliknij obrazek by pobrać)

(kliknij obrazek by pobrać)

Zakres świadczonych usług:

CICC CHR Biuro Rachunkowe oferuje usługi z zakresu:

  • Outsourcingu księgowości,
  • Obsługi kadr, szkolenia BHP,
  • Obsługi płac,
  • Obsługi zatrudnienia obcokrajowców,
  • Audytu, tworzenia oraz modyfikacji wewnątrz organizacyjnych przepisów prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania i in.),
  • Audytu, tworzenia oraz modyfikacji procedur i instrukcji BHP i Ppoż.,
  • Pomocy w założeniu firmy,
  • Sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
  • Przechowywania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów związanych z ich prowadzeniem.

Usługi dodatkowe:

Pomoc w założeniu firmy.

Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu; przygotowanie i złożenie do odpowiednich organów państwa dokumentów wymaganych do rejestracji wybranej przez Klienta formy działalności biznesowej; pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Outsourcing księgowości

 

Usługa prowadzenia księgowości w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy obejmuje w szczególności:

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, księgi handlowe, bieżące księgowanie, nadzór nad formalną poprawnością dokumentów, przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych, przygotowywanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi, bieżąca analiza sald kont analitycznych, sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT).

 

Ponadto w ramach usługi prowadzenia księgowości nasze biuro oferuje:

prowadzenie bieżącego monitoringu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, przygotowywanie propozycji kompensat należności i zobowiązań, przygotowywanie w niezbędnych przypadkach wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych do zapłaty, not odsetkowych, monitów ostatecznych, sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP, Urząd Marszałkowski, wyprowadzanie zaległości, dokonywanie wszelkich przelewów zleconych przez Klienta, opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę zasad rachunkowości, sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół ICC CHR